Algemene Voorwaarden

1. Prijzen en betalingen
Alle op deze site genoemde prijzen zijn in euros (€) en inclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle betalingen via vooruitbetaling door middel van een overschrijving op rekening van Scrapfever of via Paypal. De goederen worden verstuurd zodra het gehele aankoopbedrag is voldaan. Betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging. Bestellingen die niet binnen 14 dagen zijn voldaan, worden geannuleerd.

2. Levertijd
Na betaling wordt de bestelling binnen drie werkdagen verstuurd. Gelieve bij betaling het bestelnummer vermelden. Afhankelijk van de bestemming gelden de volgende levertijden: Nederland: bezorgd binnen 1 week. Europa: bezorgd binnen 2 weken. De genoemde levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Overschreden leveringstijden geven de klant geen recht op schadevergoedingen of het annuleren van de order.

3. Zoek raken van bestellingen
Scrapfever is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van bestellingen en geleden schade hierdoor kan niet verhaald worden op Scrapfever. Indien je zekerheid wilt over het aankomen van de bestelling kunt je er voor kiezen de bestelling aangetekend te laten versturen. De kosten van aangetekend versturen zijn voor rekening van de klant.

4. Ruilingen
Ruilingen en retourzendingen van artikelen zijn mogelijk, mits binnen 14 dagen kenbaar gemaakt.

5. Beschadigingen en afwijkingen
Afnemer is verplicht de geleverde producten onmiddellijk bij levering op transportschade en op manco te controleren en bij eventuele schade dit binnen 24 uur te melden bij Scrapfever. Scrapfever kan op geen enkele wijze verantwoordelijk geacht worden voor schade of andere zaken die gebeuren tijdens verzending. Informatie en afbeeldingen met betrekking tot aanbiedingen en de belangrijke kenmerken van producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

6. Garanties
Alle producten voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid. Als bij normaal gebruik toch gebreken optreden, wordt dit kosteloos hersteld. Scrapfever stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van reparatie en verzenden. Op onze garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of de slijtage gevolg is van nalatig gebruik of als de slijtage als normaal kan worden beschouwd.

Scrapfever behoudt het recht de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Scrapfever is gevestigd:
Hazelaarlaan 12, 1231EH Loosdrecht
KVk Gooi-,Eem- en Flevoland inschrijfnummer 32171532
BTW nummer NL001137073B13